Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Hier is die voorlesings & gedagtes van Sanet Potgieter vir jou om te geniet.

Respekteer asseblief © kopiereg.

Jy kan Sanet kontak – klik hier

Meer oor Sanet Potgieter:
volg binnekort …

Blaai af tot onder op hierdie bladsy as jy
kommentaar wil lewer op enige van
Sanet se voorlesings & gedagtes. 

Elemente en musiek in al hierdie snitte is van verskaffers soos Pixalbay / YouTube Libary / Canva / en ander. Sover ons weet word alle elemente en musiek met die regte lisensies gebruik. Indien jy anders dink, kontak willa.truter@trusoft.co.za om vir jou die lisensies vir elke item te wys of enige misverstande reg te stel.

Geloofplantjie

Die opname is ook deel van ons potgooi, episode 17 – klik hier.
Lees/hoor meer gedigte deur Ah,Willa! – klik hier.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top