Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Hier is die poësie van Anri Human vir jou om te geniet.

Respekteer asseblief © kopiereg.

Jy kan Anri Human kontak via ons kontak vorm, klik hier.

Meer oor Anri Human:
voorleeser, taal versorger, digter en soveel meer … 

Lees/luister ook na Anri Human se Engelse gedigte – klik hier

Blaai af tot onder op hierdie bladsy as jy kommentaar wil lewer
op enige van Jani Kahts se gedigte of gedagtes.

Elemente en musiek in al hierdie snitte is van verskaffers soos Pixalbay / YouTube Libary / Canva / en ander. Sover ons weet word alle elemente en musiek met die regte lisensies gebruik. Indien jy anders dink, kontak willa.truter@trusoft.co.za om vir jou die lisensies vir elke item te wys of enige misverstande reg te stel.

Kom binnekort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top