Welcome/Welkom

Willkommen/欢迎 

A Thought & Poetry Pause 
Some of us write/recite/edit for years, and others have only started yesterday! 
We do not strive to offer perfection, but merely toil with our talents
to the honour and glorification of Abba Father!


‘n Gedagte & Poësie Pouse
Van ons skryf/lees voor/redigeer vir jare, en ander het eers gister begin!
Ons streef nie daarna om perfeksie te bied nie, maar woekker bloot met ons talente
tot eer en verheerliking van Abba Vader!

Scroll to Top