Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Ditjies en Datjies, Plus ‘n Veertjie
is ‘n potgooi saam met
Ah,Willa! en Vriende:

Episode 4:
‘n taaiklap en dis nou so!
8ste Februarie 2023
© Ah,Willa!

Jy kan afblaai tot onder om kommentaar te lewer
en dan sommer hier luister of op 

Spotify

Poësie Pouse
Wil jy ook JOU gedigte laat voordra of is jy ‘n taalversorger of voorleeser?
Kom sluit dan by ons WhatsApp groep aan:

klik hier

Poetry Pause
Do you also want YOUR poems recited, or are you a language editor or reciter?
Come join our WhatsApp group:

klik hier

(net admin post – u skakel direct met admin) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top