Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Episode 5 Die Liefde Potgooi vir Ditjies en Datjies, Plus 'n Veertjie for Ah,Willa! © copyright

Ditjies en Datjies, Plus ‘n Veertjie is ‘n potgooi saam met
Ah,Willa! en Vriende:

Episode 5:
Die Liefde
22ste Februarie 2023
© Ah,Willa!

Jy kan afblaai tot onder om kommentaar te lewer
en dan sommer hier luister of op 

Spotify

Lees saam terwyl jy luister:

Powered By EmbedPress

Poësie Pouse
Wil jy ook JOU gedigte laat voordra of is jy ‘n taalversorger of voorleeser?
Kom sluit dan by ons WhatsApp groep aan:

klik hier

Poetry Pause
Do you also want YOUR poems recited, or are you a language editor or reciter?
Come join our WhatsApp group:

klik hier

(net admin post – u skakel direct met admin) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top