Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Profile of T for Ah,Willa! © copyright

Hier is die poësie van T vir jou om te geniet.

Respekteer asseblief © kopiereg.

Jy kan T kontak deur ons kontak form, klik hier

Meer oor T:
Meer binnekort

Lees/luister ook na T se Engelse gedigte – klik hier

Blaai af tot onder op hierdie bladsy as jy kommentaar wil lewer
op enige van T se gedigte.

Elemente en musiek in al hierdie snitte is van verskaffers soos Pixalbay / YouTube Libary / Canva / en ander. Sover ons weet word alle elemente en musiek met die regte lisensies gebruik. Indien jy anders dink, kontak willa.truter@trusoft.co.za om vir jou die lisensies vir elke item te wys of enige misverstande reg te stel.

Kom binnekort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top