Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Episode 20 - Ek en my God - Potgooi vir Ditjies en Datjies, Plus 'n Veertjie for Ah,Willa! © copyright

Ditjies en Datjies, Plus ‘n Veertjie is ‘n potgooi saam met
Ah,Willa! en Vriende:

Episode 20:
Ek en my God
24ste April 2024

Jy sal die klankbaan, as ook beeld snit en .PDF
ondertoe vind, beweeg net so bietjie af ondertoe.
© Ah,Willa!

Jy kan afblaai tot onder om kommentaar te lewer
en dan sommer hier luister of op

 Spotify      Pixalbay YouTube vir Ditjies en Datjies, Plus 'n Veertjie for Ah,Willa! © copyrightPixalbay .PDF for Ah,Willa! © copyright

Lees saam terwyl jy luister:

Powered By EmbedPress

Poësie Pouse
Wil jy ook JOU gedigte laat voordra of is jy ‘n taalversorger of voorleeser?
Kom sluit dan by ons WhatsApp groep aan:

klik hier

Poetry Pause
Do you also want YOUR poems recited, or are you a language editor or reciter?
Come join our WhatsApp group:

klik hier

(net admin post – u skakel direct met admin) 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top