Ah,Willa! & Friends (Vriende)

Hier is die poësie van BellaBok! vir jou om te geniet.

Respekteer asseblief © kopiereg.

Jy kan BellaBok kontak deur ons kontak form, klik hier

Meer oor BellaBok:
BellaBok en haar kat is op reis deur die lewe.

Lees/luister ook na BellaBok se Engelse gedigte – klik hier

Blaai af tot onder op hierdie bladsy as jy kommentaar wil lewer
op enige van BellaBok se gedigte.

Elemente en musiek in al hierdie snitte is van verskaffers soos Pixalbay / YouTube Libary / Canva / en ander. Sover ons weet word alle elemente en musiek met die regte lisensies gebruik. Indien jy anders dink, kontak willa.truter@trusoft.co.za om vir jou die lisensies vir elke item te wys of enige misverstande reg te stel.

Kom binnekort

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top